Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
1900561581: Tổng đài hỗ trợ - 090.1800.091 & NETCO: Tổng đài nhắn tin
 Tác nghiệp
Gia hạn dịch vụ thông báo Email & SMS

CHI TIẾT THÔNG BÁO TỪ IMS

BHYT Hộ Gia đình: thông báo đến hạn đóng của người tham gia dành cho Đại lý thu BHYT

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG BHYT HỘ GIA ĐÌNH

DÀNH CHO ĐẠI LÝ THU BHYT HỘ GIA ĐÌNH

 
Tnh năng này dành riêng cho đại lý thu BHYT Tự Nguyện Hộ Gia Đình (gọi tắt là Đại lý), tất cả các dữ liệu, số liệu ban đầu sẽ do cơ quan BHXH cung cấp, vì vậy khi có các vấn đề phát sinh liên quan thì Đại lý cần phải thông báo đến cơ quan BHXH
 

 

1/ Danh sách người tham gia:

Đại lý có thể cập nhật thông tin của người tham gia (bằng cách nhấn vào nút cập nhật), các thông tin có thể cập nhật:
 
-  Số điện thoại (có thể là số điện thoại bàn hoặc số di động)
- Mobile (Số điện thoại di động)
- Email
 
Việc cập nhật các thông tin là quan trọng trong việc đối chiếu của người tham gia, ngoài ra còn hỗ trợ trong việc thông báo đến hạn đóng phí (tin nhắn sms, email) cho người gia được biết, để không bị gia hạn thẻ trễ 
 
2/ Danh sách gia hạn
 
- Dữ liệu trong danh sách gia hạn sẽ luôn thấp hơn trong danh sách người tham gia.
- Có hỗ trợ chức năng xuất file Excel để đại lý có thể lưu trữ
- Khi nhấn gia hạn thành công, lập tức cơ quan BHXH sẽ thấy được dữ liệu (tức thời)
- Hệ thống tự động phát hiện: chỉ hiện các mã thẻ có trong gia hạncó trong tham gia, không hiển thị các mã thẻ có trong gia hạnkhông có trong tham gia
 
3/ Gửi tin nhắn SMS đến hạn đóng
- Đây là chức năng hỗ trợ thông báo ngày hết hạn thẻ để người tham gia biết và tiếp tục đăng ký sử dụng
- Mẫu tin nhắn:
+ Tin nhắn không dấu:
The BHYT 7936491863 cua ong/ba Tran Thi Hoa se het han vao ngay 22/09/2018. Vui long lien he voi BI0902I - Dai ly thu BHYT Ho gia dinh Phuong Long Thanh My de gia han the. Tran Trong.
+ Tin nhắn có dấu:
Thẻ BHYT 7936491863 của ông/bà Trần Thị Hoà sẽ hết hạn vào ngày 22/09/2018. Vui lòng liên hệ với BI0902I - Đại lý thu BHYT Hộ gia đình Phường Long Thạnh Mỹ để gia hạn thẻ. Trân trọng.

Tham khảo trang trên FB tại địa chỉ https://www.facebook.com/bhxhvietnam


File đính kèm:   
  • Trực tuyến : 3
  • Trong ngày: 20
  • Tháng này: 294,802
  • Tất cả : 4,052,172