Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
1900561581: Tổng đài hỗ trợ - 090.1800.091 & NETCO: Tổng đài nhắn tin
 Tác nghiệp
Gia hạn dịch vụ thông báo Email & SMS

Mức đóng cơ sở

STT Mức lương cơ sở (VNĐ) Năm Tháng Ghi chú
1 1490000 2019 7 Áp dụng từ ngày 01/07/2019
  • Trực tuyến : 12
  • Trong ngày: 44
  • Tháng này: 328,538
  • Tất cả : 3,986,927