Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
Đơn vị BHXH 
Số liệu đóng BHXH (C12 tháng - quý)
STT Tiêu đề Thời gian đưa lên Tập tin đính kèm
1 Số liệu C12 TS tháng 8/2013 13/09/2013 Đăng nhập để xem
2 Số liệu C12 TS tháng 7/2013 13/08/2013 Đăng nhập để xem
3 Số liệu C71 quý 2/2013 18/07/2013 Đăng nhập để xem
4 Số liệu C12 TS quý 2/2013 18/07/2013 Đăng nhập để xem
5 Số liệu C12 TS tháng 5/2013 11/06/2013 Đăng nhập để xem
6 Số liệu C12 TS tháng 4/2013 06/05/2013 Đăng nhập để xem
7 Số liệu C71 quý 1/2013 06/05/2013 Đăng nhập để xem
8 Số liệu C12 TS tháng 2/2013 26/03/2013 Đăng nhập để xem
9 Số liệu C12 TS tháng 1/2013 20/02/2013 Đăng nhập để xem
10 Số liệu C71 quý 4/2012 17/01/2013 Đăng nhập để xem
11 Số liệu C12 TS quý 4/2012 17/01/2013 Đăng nhập để xem
12 Số liệu C12 TS tháng 11/2012 06/12/2012 Đăng nhập để xem
13 Số liệu C71 quý 1/2012 27/11/2012 Đăng nhập để xem
14 Số liệu C71 quý 3/2012 27/11/2012 Đăng nhập để xem
15 Số liệu C71 quý 2/2012 27/11/2012 Đăng nhập để xem
16 Số liệu C12 TS quý 3/2012 23/11/2012 Đăng nhập để xem
17 Số liệu C12 TS quý 2/2012 23/11/2012 Đăng nhập để xem
18 Số liệu C12 TS tháng 10/2012 23/11/2012 Đăng nhập để xem
19 Số liệu C12 TS tháng 8/2012 23/11/2012 Đăng nhập để xem
20 Số liệu C12 TS tháng 7/2012 23/11/2012 Đăng nhập để xem
21 Số liệu C12 TS tháng 5/2012 23/11/2012 Đăng nhập để xem
22 Số liệu C12 TS tháng 2/2012 23/11/2012 Đăng nhập để xem
23 Số liệu C71 quý 4/2011 09/02/2012 Đăng nhập để xem
24 Số liệu 08 quý 4/2011 09/02/2012 Đăng nhập để xem
25 Số liệu 08 tháng 1/2012 09/02/2012 Đăng nhập để xem
26 Số liệu 08 tháng 11/2011 12/12/2011 Đăng nhập để xem
27 Số liệu 08 tháng 10/2011 21/11/2011 Đăng nhập để xem
28 Số liệu 08 quý 3/2011 27/10/2011 Đăng nhập để xem
29 Số liệu C71 quý 3/2011 26/10/2011 Đăng nhập để xem
30 Số liệu 08 tháng 8/2011 07/09/2011 Đăng nhập để xem
31 Số liệu 08 tháng 7/2011 11/08/2011 Đăng nhập để xem
32 Số liệu 08 quý 2/2011 11/07/2011 Đăng nhập để xem
33 Số liệu C71 quý 2/2011 11/07/2011 Đăng nhập để xem
34 Số liệu 08 quý 1/2011 07/06/2011 Đăng nhập để xem
35 Số liệu 08 tháng 5/2011 06/06/2011 Đăng nhập để xem
36 Số liệu 08 tháng 4/2011 06/06/2011 Đăng nhập để xem
37 Số liệu C71 quý 1/2011 06/06/2011 Đăng nhập để xem
Thông báo từ BHXH
STT Thông báo
1 Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP HỒ Chí Minh
2 Danh sách gia hạn thẻ tự động đợt 2 (nhận thẻ ngày 28/12/2012)
3 Thông báo về việc gia hạn thẻ BHYT tự động năm 2013 (danh sách gia hạn thẻ BHYT đợt 1)
4 Danh sách đơn vị đã in tờ thông báo đóng BHXH đợt 1
5 Thông báo về việc rà soát dữ liệu trên tờ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT để in tờ rời hàng năm
6 Danh sách các đơn vị được gia hạn thẻ tự động đợt 2 ngày 26/06/2012
7 Biểu mẫu kèm theo công văn 555/BHXH-THU
8 Mẫu d02 được áp dụng từ ngày 1/4/2012 (có công thức kèm theo)
9 Công văn 555/BHXH-THU ngày 17 tháng 2 năm 2012 của BHXH TP Hồ Chí Minh
10 Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của BHXH Việt Nam
11 Thông báo về việc di dời trụ sở cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội Quận 3 về Số 9 Huỳnh Tịnh Của Phường 8 Quận 3
12 Thông báo số 237/TB-BHXH ngày 24 tháng 8 năm 2011
13 Công văn số 2497/BHXH-HCTH ngày 25 tháng 8 năm 2011
14 Liên Tịch 2295-LT-SGD&ĐT-BHXH ngày 11/8/2011
15 Công Văn 2337/BHXH-NVGD91 ngày 15/8/2011
16 Thông báo đối chiếu tháng 5
Thông báo từ cổng thông tin IMS
STT Thông báo
1 (03/5/2013): IMS đã bổ sung chức năng reset mật khẩu cho người sử dụng. (04/10/2013)
2 Hướng dẫn đăng nhập (05/10/2013)
3 Hướng dẫn xem số liệu trong hệ thống IMS (04/06/2014)
  • Trực tuyến : 151
  • Trong ngày: 962
  • Tháng này: 143,623
  • Tất cả : 2,737,991