Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
Đơn vị BHXH 
Số liệu đóng BHXH (C12 tháng - quý)
STT Tiêu đề Thời gian đưa lên Tập tin đính kèm
1 Số liệu C12 TS tháng 8/2014 19/09/2014 Đăng nhập để xem
2 Số liệu C12 TS tháng 7/2014 26/08/2014 Đăng nhập để xem
3 Số liệu C71 quý 2/2014 17/07/2014 Đăng nhập để xem
4 Số liệu C12 TS quý 2/2014 16/07/2014 Đăng nhập để xem
5 Số liệu C12 TS tháng 5/2014 14/06/2014 Đăng nhập để xem
6 Số liệu C12 TS tháng 4/2014 15/05/2014 Đăng nhập để xem
7 Số liệu C71 quý 1/2014 18/04/2014 Đăng nhập để xem
8 Số liệu C12 TS quý 1/2014 18/04/2014 Đăng nhập để xem
9 Số liệu C12 TS tháng 2/2014 21/03/2014 Đăng nhập để xem
10 Số liệu C12 TS tháng 1/2014 21/03/2014 Đăng nhập để xem
11 Số liệu C12 TS quý 4/2013 23/01/2014 Đăng nhập để xem
12 Số liệu C71 quý 4/2013 23/01/2014 Đăng nhập để xem
13 Số liệu C12 TS tháng 11/2013 06/12/2013 Đăng nhập để xem
14 Số liệu C12 TS tháng 10/2013 08/11/2013 Đăng nhập để xem
15 Số liệu C12 TS quý 3/2013 22/10/2013 Đăng nhập để xem
16 Số liệu C71 quý 3/2013 22/10/2013 Đăng nhập để xem
17 Số liệu C12 TS tháng 8/2013 17/09/2013 Đăng nhập để xem
18 Số liệu C12 TS tháng 7/2013 12/08/2013 Đăng nhập để xem
19 Số liệu C12 TS quý 2/2013 16/07/2013 Đăng nhập để xem
20 Số liệu C71 quý 2/2013 16/07/2013 Đăng nhập để xem
21 Số liệu C12 TS tháng 5/2013 06/06/2013 Đăng nhập để xem
22 Số liệu C12 TS tháng 4/2013 07/05/2013 Đăng nhập để xem
23 Số liệu C12 TS quý 1/2013 17/04/2013 Đăng nhập để xem
24 Số liệu C71 quý 1/2013 16/04/2013 Đăng nhập để xem
25 Số liệu C12 TS tháng 2/2013 12/03/2013 Đăng nhập để xem
26 Số liệu C12 TS tháng 1/2013 19/02/2013 Đăng nhập để xem
27 Số liệu C12 TS quý 4/2012 18/01/2013 Đăng nhập để xem
28 Số liệu C71 quý 4/2012 12/01/2013 Đăng nhập để xem
29 Số liệu C12 TS tháng 11/2012 12/12/2012 Đăng nhập để xem
30 Số liệu C12 TS tháng 10/2012 15/11/2012 Đăng nhập để xem
31 Số liệu C12 TS quý 3/2012 20/10/2012 Đăng nhập để xem
32 Số liệu C71 quý 3/2012 20/10/2012 Đăng nhập để xem
33 Số liệu C12 TS tháng 8/2012 14/09/2012 Đăng nhập để xem
34 Số liệu C12 TS tháng 7/2012 29/08/2012 Đăng nhập để xem
35 Số liệu C71 quý 2/2012 11/07/2012 Đăng nhập để xem
36 Số liệu C12 TS quý 2/2012 11/07/2012 Đăng nhập để xem
37 Số liệu C12 TS quý 1/2012 11/07/2012 Đăng nhập để xem
38 Số liệu C71 quý 1/2012 20/06/2012 Đăng nhập để xem
39 Số liệu C12 TS tháng 5/2012 20/06/2012 Đăng nhập để xem
40 Số liệu C12 TS tháng 4/2012 20/06/2012 Đăng nhập để xem
41 Số liệu 08 tháng 2/2012 10/03/2012 Đăng nhập để xem
42 Số liệu 08 tháng 1/2012 10/02/2012 Đăng nhập để xem
43 Số liệu 08 quý 4/2011 16/01/2012 Đăng nhập để xem
44 Số liệu C71 quý 4/2011 16/01/2012 Đăng nhập để xem
45 Số liệu 08 tháng 11/2011 06/12/2011 Đăng nhập để xem
46 Số liệu 08 tháng 10/2011 09/11/2011 Đăng nhập để xem
47 Số liệu 08 quý 3/2011 13/10/2011 Đăng nhập để xem
48 Số liệu C71 quý 3/2011 13/10/2011 Đăng nhập để xem
49 Số liệu 08 tháng 8/2011 07/09/2011 Đăng nhập để xem
50 Số liệu 08 tháng 7/2011 05/08/2011 Đăng nhập để xem
51 Số liệu 08 quý 2/2011 14/07/2011 Đăng nhập để xem
52 Số liệu C71 quý 2/2011 12/07/2011 Đăng nhập để xem
53 Số liệu 08 tháng 5/2011 13/06/2011 Đăng nhập để xem
54 Số liệu 08 tháng 4/2011 10/05/2011 Đăng nhập để xem
55 Số liệu 08 quý 1/2011 06/05/2011 Đăng nhập để xem
56 Số liệu C71 quý 1/2011 05/05/2011 Đăng nhập để xem
57 Số liệu 08 tháng 2/2011 21/03/2011 Đăng nhập để xem
58 Số liệu 08 tháng 1/2011 24/02/2011 Đăng nhập để xem
59 Số liệu 08 quý 4/2010 24/02/2011 Đăng nhập để xem
60 Số liệu C71 quý 4/2010 24/02/2011 Đăng nhập để xem
61 Số liệu 08 tháng 11/2010 14/12/2010 Đăng nhập để xem
62 Số liệu 08 tháng 10/2010 08/11/2010 Đăng nhập để xem
63 Số liệu C71 quý 3/2010 22/10/2010 Đăng nhập để xem
64 Số liệu 08 quý 3/2010 22/10/2010 Đăng nhập để xem
65 Số liệu 08 tháng 8/2010 22/10/2010 Đăng nhập để xem
66 Số liệu 08 tháng 7/2010 22/10/2010 Đăng nhập để xem
Thông báo từ BHXH
STT Thông báo
1 Danh sách những đơn vị chưa nhận tờ rời năm 2011-2012
2 Danh sách những đơn vị chưa lấy tờ rời năm 2010
3 Di dời trụ sở cơ quan BHXH Q. Bình Thạnh
4 Cấp giấy chứng nhận hưởng BHXH
5 Nhận thông báo kết quả đóng và quyết toán chi các chế độ BHXH
6 Danh sách bệnh viện đăng ký thẻ KCB mới năm 2014
7 Thực hiện nghĩa vụ đóng BHYT cho người nước ngoài
8 Đính chính nội dung công văn số 4892/BHXH-THU
9 Thực hiện đóng BHXH, BHYT theo MLTT vùng mới
10 Điều chỉnh mức đóng BHXH
11 Nghĩa vụ đóng BHXH - BHYT
12 CV về việc cấp lại sổ BHXH cho người lao động làm mất
13 Mẫu C70a-HD Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK.
14 Nhận tờ rời năm 2011-2012
15 Quản lý sổ BHXH
16 Tiếp nhận hồ sơ điện tử
17 V/v thu BHXH,BHYT,BHTN theo mức lương cơ sở 1.150.000 đ
18 Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu
19 Hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, công dân
20 Văn bản về sổ
21 Các biểu mẫu về sổ
22 Hướng dẫn bổ sung việc cấp thẻ BHYT cho người lao động (CV 1068/BHXH-THU)
23 Danh sách đơn vị nợ từ 3 tháng tính đến hết tháng 03/2013
24 Thông báo từ 01/05/2013 thay đổi địa chỉ Mail BHXH quận Bình Thạnh
25 ( Thông Báo Khẩn) điều chỉnh, bổ sung dữ liệu khi đối chiếu mẫu C13-TS và nhận túi đựng sổ
26 Danh sách gia hạn tự động quý 02/2013
27 Đơn vị khởi kiện, thi hành án
28 Đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH
29 Thông báo thay đổi thời gian làm việc
30 Về việc trả thẻ BHYT
31 v/v nhận biểu C13 Thông báo kết quả đóng BHXH,BHYT, BHTN
32 V/v điều chỉnh thông tin cá nhân, chức danh công việc và quá trình đóng BHXH, BHTN
33 Thông báo di dời trụ sở
34 Danh sach gia han the BHYT tu dong dot 2
35 danh sách gia hạn tự động năm 2013
36 Thông báo thay đổi số tài khoản
37 Nhận biểu C13-TS Thông báo kết quả đóng BHXH,BHYT, BHTN
38 Điều Chỉnh Bảng Kê TNHS Một Cửa theo CV4295 & QĐ 4294 Của BHXH Việt Nam Áp Dụng Từ 15-11-2012
39 Điều chỉnh tham gia BHTN những đơn vị có số lao động < 10 tại tháng 01/2012
40 Điều chỉnh mức lương tham gia BHXH những đơn vị có mức lương dưới 2.000.000 đ
41 Mẫu Phiếu giao nhận hồ sơ áp dụng 15/06/2012
42 Danh mục đăng ký KCB
43 Điều chỉnh bệnh viên đợt gia hạn quý 2/2012
44 CV 555/BHXH_thu - Hướng dẫn quy định quản lý thu BHXH,BHYT; quản lý sổ BHXH,thẻ BHYT từ 01/05/2012
45 Thông Báo Điều Chỉnh Tỷ Lệ Phạt Chậm Đóng BHXH,BHTN
46 Quy Định Hưởng Lương Hưu Theo NĐ132
47 Thông Báo Thu Điều Chỉnh Tỷ Lệ Thu BHXH năm 2012
48 Danh Sách Những Đơn Vị Được In Tờ Rời Năm 2010 Đợt 2 & 3
49 Danh Sách Đơn Vị Được Gia Hạn Tự Động Q1-2012
50 Thông Báo Đơn Vị đóng Tiền BHXH, BHYT trước ngày 31/12/2011 cho người lao động (CV 3653)
51 Danh Sách Những Đơn Vị Được In Tờ Rời Năm 2010
52 Danh sách gia hạn tự Q.4 năm 2011
53 Thông Báo Tất Cả Doanh Nghiệp Về Việc Tăng Lương Tối Thiểu từ 01/10/2011 Theo ND-70-2011-CP
54 Thông Báo Đề Nghị Tất Cả Doanh Nghiệp Cung Cấp Mã Số Thuế Cho BHXH Q. Bình Thạnh
55 Bổ sung bản 1A mới theo CV2027-BHXH-THU
56 Danh Sách Đơn Vị Đước Gia Hạn Tự Động Q.3/2011
57 CV142 Thông báo về việc truy thu BHXH & BHYT đúng theo quy định bổ sung cho CV 1151
58 Bảng Kê Áp Dụng Từ ngày 01-05-2011
59 Thông Báo CV693 Không gộp sổ trường hợp sổ cấp lần 2 & xác minh trợ cấp 1 lần
60 Bảng Kê Mới Áp Dụng Từ 01-03-2011
61 thông tư 02/BLDTBXH Trượt giá năm 2011
62 Danh Sách Đơn Vị Được Gia Hạn Tự Động Q2/2011
63 Thông Báo Thay Đổi Số Tài Khoản Bảo Hiểm Xã Hội Quận Bình Thạnh áp dụng 01/03/2011
64 Lãi Suất BHYT 9% Năm Áp Dụng Từ Ngày 05/11/2010
65 Công Văn 108/2010/NĐ-CP Mức Lương Tối Thiểu Vùng Áp Dụng Từ Ngày 01/01/2011
66 Thông Báo Về Việc Đơn Vị Phải Đóng Tiền Hết Tháng 12/2010 Mới Được Gia Hạn Q.1 Năm 2011
67 Danh Sách Những Đơn Vị Được Gia Hạn Tự Động Q4-2010
68 Danh Sách Bệnh Viện Được Đăng Ký Mới 13-09-2010
69 Biểu Mẫu Chế Độ BHXH Mới ( 777 - QĐ - BHXH )
70 Danh sách đơn được gia hạn tự động qúy III/2010
71 Tính trượt giá năm 2010 ( TT 04-2010 BLĐTBXH )
72 Lệ phí thu, nộp phí cấp lậi thẻ BHYT ( TT 19-2010 )
73 công văn 61 xác nhận BHXH mới theo quy định năm 2010
74 biểu mẫu thu hồi thẻ BHYT
75 biểu mẩu ốm đau thai sản
76 danh muc BV nhan ho so va khong nhan ho so moi nam 2010
77 Biểu mẩu 3A công thức năm 2010
78 Danh sách đơn vị cấp thẻ tự động
79 CV, NĐ và bản trượt giá
80 thong ke duyet so cua don vi
81 công văn 3621 thông báo cách tính bhxh, bhyt và lương mới năm 2010
82 01-TBH_ To Khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN 2009
83 2484- kcbbd thang9 nam 2009
84 mẫu ĐKTG BHXH
85 mã tỉnh thành & nơi khám chữa bệnh
86 biểu mẫu 3b
87 biểu mẩu 1a
88 Huong dan thu 1643
89 quy trình một cửa & bản kê
Thông báo từ cổng thông tin IMS
STT Thông báo
1 (03/5/2013): IMS đã bổ sung chức năng reset mật khẩu cho người sử dụng. (04/10/2013)
2 Hướng dẫn đăng nhập (05/10/2013)
3 Hướng dẫn xem số liệu trong hệ thống IMS (04/06/2014)
  • Trực tuyến : 377
  • Trong ngày: 1,628
  • Tháng này: 140,708
  • Tất cả : 2,735,076