Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
Đơn vị BHXH 
Số liệu đóng BHXH (C12 tháng - quý)
STT Tiêu đề Thời gian đưa lên Tập tin đính kèm
1 Số liệu C12 TS tháng 8/2014 03/10/2014 Đăng nhập để xem
2 Số liệu C12 TS tháng 7/2014 01/08/2014 Đăng nhập để xem
3 Số liệu C12 TS quý 2/2014 23/07/2014 Đăng nhập để xem
4 Số liệu C12 TS tháng 5/2014 30/05/2014 Đăng nhập để xem
5 Số liệu C12 TS quý 1/2014 08/05/2014 Đăng nhập để xem
6 Số liệu C12 TS tháng 4/2014 08/05/2014 Đăng nhập để xem
7 Số liệu C12 TS tháng 1/2014 01/04/2014 Đăng nhập để xem
8 Số liệu C12 TS tháng 2/2014 06/03/2014 Đăng nhập để xem
9 Số liệu C12 TS quý 4/2013 25/01/2014 Đăng nhập để xem
10 Số liệu C12 TS tháng 10/2013 09/12/2013 Đăng nhập để xem
11 Số liệu C12 TS tháng 11/2013 04/12/2013 Đăng nhập để xem
12 Số liệu C12 TS quý 3/2013 17/10/2013 Đăng nhập để xem
13 Số liệu C12 TS tháng 8/2013 26/08/2013 Đăng nhập để xem
14 Số liệu C12 TS quý 2/2013 01/08/2013 Đăng nhập để xem
15 Số liệu C12 TS tháng 7/2013 01/08/2013 Đăng nhập để xem
16 Số liệu C12 TS tháng 5/2013 27/05/2013 Đăng nhập để xem
17 Số liệu C12 TS tháng 4/2013 06/05/2013 Đăng nhập để xem
18 Số liệu C12 TS quý 1/2013 25/04/2013 Đăng nhập để xem
19 Số liệu C12 TS tháng 2/2013 26/02/2013 Đăng nhập để xem
20 Số liệu C12 TS tháng 1/2013 28/01/2013 Đăng nhập để xem
21 Số liệu C12 TS quý 4/2012 21/01/2013 Đăng nhập để xem
22 Số liệu C12 TS tháng 11/2012 27/11/2012 Đăng nhập để xem
23 Số liệu C12 TS tháng 10/2012 29/10/2012 Đăng nhập để xem
24 Số liệu C12 TS quý 3/2012 10/10/2012 Đăng nhập để xem
25 Số liệu C12 TS quý 1/2012 28/08/2012 Đăng nhập để xem
26 Số liệu C12 TS tháng 8/2012 27/08/2012 Đăng nhập để xem
27 Số liệu C12 TS tháng 7/2012 15/08/2012 Đăng nhập để xem
28 Số liệu C12 TS quý 2/2012 25/07/2012 Đăng nhập để xem
29 Số liệu 08 tháng 5/2012 08/06/2012 Đăng nhập để xem
30 Số liệu 08 tháng 4/2012 26/04/2012 Đăng nhập để xem
31 Số liệu 08 tháng 2/2012 27/02/2012 Đăng nhập để xem
32 Số liệu 08 tháng 1/2012 07/02/2012 Đăng nhập để xem
33 Số liệu 08 quý 4/2011 31/01/2012 Đăng nhập để xem
34 Số liệu 08 tháng 10/2011 29/12/2011 Đăng nhập để xem
35 Số liệu 08 tháng 11/2011 20/12/2011 Đăng nhập để xem
36 Số liệu 08 quý 3/2011 18/10/2011 Đăng nhập để xem
37 Số liệu 08 tháng 8/2011 26/08/2011 Đăng nhập để xem
38 Số liệu 08 tháng 7/2011 26/07/2011 Đăng nhập để xem
39 Số liệu 08 quý 2/2011 14/07/2011 Đăng nhập để xem
40 Số liệu 08 tháng 5/2011 10/06/2011 Đăng nhập để xem
41 Số liệu 08 quý 1/2011 31/05/2011 Đăng nhập để xem
42 Số liệu 08 tháng 4/2011 21/05/2011 Đăng nhập để xem
43 Số liệu 08 tháng 2/2011 21/05/2011 Đăng nhập để xem
44 Số liệu 08 quý 4/2010 17/02/2011 Đăng nhập để xem
45 Số liệu 08 tháng 11/2010 29/11/2010 Đăng nhập để xem
46 Số liệu 08 tháng 10/2010 08/11/2010 Đăng nhập để xem
47 Số liệu 08 quý 3/2010 04/11/2010 Đăng nhập để xem
Thông báo từ BHXH
STT Thông báo
1 V/V Thay đổi trên mẫu biểu C70a-HD
2 Thông báo về việc nghỉ lễ 2/9
3 Thông báo số điện thoại mới của BHXH quận Bình Tân
4 Hướng dẫn thu hồi thẻ đối với các trường hợp nld nghỉ việc áp dụng từ 11/7/2014
5 Thông báo về việc thu hồi thẻ BHYT đối với người lao động nghỉ việc từ ngày 01/7/2014
6 Thông báo số điện thoại nóng
7 Thông báo về số điện thoại liên hệ tạm thời của CBVC BHXH quận
8 Thông báo danh sách nơi khám chữa bệnh không tiếp nhận đăng ký mới (bổ sung văn bản số 642/BHXH-CST)
9 Thông báo về một số lưu ý trong việc lập và nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng theo mức lương tối thiểu vùng 2014
10 Thông báo về một số điều chỉnh, bổ sung một số Phiếu giao nhận hồ sơ
11 Thông báo về danh sách nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu áp dụng từ ngày 01/04/2014
12 Thông báo về nộp hồ sơ có mã vạch kể từ kỳ báo cáo tháng 3/2014
13 Quy định về điều chỉnh lương theo mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2014
14 Thông báo về các cơ sở KCB không được đăng ký KCB và các cơ sở KCB thay thế
15 Thông báo về hoàn tất nghĩa vụ đóng năm 2013 chậm nhất ngày 31/12/2013 để nhận thẻ BHYT gia hạn
16 Danh sách nơi KCB ban đầu được đăng ký trong quý 1/2014
17 Thông báo về đóng dứt điểm tiền nợ BHYT của người nước ngoài trước ngày 25/12/2013
18 Thông báo về điều chỉnh mức đóng theo mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2014
19 Thông báo về thay đổi mức đóng BHXH từ ngày 01/01/2014
20 Tài liệu tập huấn nghiệp vụ ODTS (mới)
21 Thông báo về việc giải quyết trợ cấp một lần khi sinh con.
22 Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại đường dây nóng của BHXH quận Bình Tân.
23 Ngưng nhận nơi khám chữa bệnh ban đầu tại một số cơ sở (đính kèm thông báo)
24 Thông báo về việc hoàn tất nghĩa vụ đóng năm 2013 chậm nhất ngày 31/12/2013
25 Thong Bao KHAN V/v Giải Quyết Hồ sơ Ốm Đau Thai Sản Dưỡng Sức từ ngày 12/11/2013
26 KHAN bang ke 601
27 Thông báo KHẨN về việc sử dụng phần mềm iBHXH để lập báo cáo từ ngày 01/11/2013
28 V/v thay đổi mẫu giấy C65-HD theo quy định thông tư 178/TT-BTC
29 THÔNG BÁO KHẨN Thay đổi các biểu mẫu giả quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức
30 v/v hoàn chỉnh hồ sơ trước khi giao nộp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội quận
31 Thông báo KHẨN về việc từ chối tiếp nhận đối với hồ sơ có sửa chữa, tẩy xóa,...
32 Phiếu giao nhận hồ sơ mới áp dụng từ ngày 30/08/2013
33 Thông báo KHẨN về việc kê khai, điều chỉnh chức danh công việc
34 Hướng dẫn mới về cấp sổ lại sổ do đơn vị làm mất hoặc người lao động mượn hồ sơ tham gia
35 Thông báo về việc hướng dẫn sử dụng tiện ích giao dịch BHXH điện tử (iBHXH)
36 Thông báo KHẨN về thủ tục cấp lại sổ do mất hoặc mượn hồ sơ (áp dụng từ ngày 01/6/2013)
37 THÔNG BÁO KHẨN: về thay đổi địa điểm tổ chức buổi tập huấn ngày 16/5/2013
38 Mẫu biểu phục vụ hội nghị tập huấn 3 chế độ (ốm đau, thai sản, dưỡng sức)
39 Thông báo về thu hồi thẻ
40 Tài Liệu Tập Huấn Hướng Dẫn Về Chế Độ Thai Sản, Ốm Đau, Dưỡng Sức
41 Thông Báo Mời Tập huấn nghiệp vụ giải quyết chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức
42 Thông báo v/v điều chỉnh,bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ 106, 203
43 Tạm thời về việc giải quyết chế độ trợ cấp thai sản theo Bộ luật Lao động sửa đổi bổ sung năm 2012
44 Về việc giải quyết chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản năm 2012 do đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ trễ hạn
45 Mẫu biểu Thai Sản
46 Thông báo v/v trả thẻ BHYT đối với trường hợp nghỉ việc từ tháng 02/2013
47 Danh sách đơn vị đã in mẫu C13 (đính kèm TB số 17 của quận)
48 Hướng dẫn về điều chỉnh chức danh, nghề (VB102 của TP)
49 Thông báo khẩn (TB số 17 của quận)
50 THONG BAO THANG 12 - YN0039Y
51 Thông báo về điều chỉnh mức lương đóng theo mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2013 (VB5376 của TP)
52 Thông báo về thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT năm 2012 của BHXH TP.HCM
53 Thông báo một số lưu ý về mẫu C65- HD
54 Thông báo về hồ sơ, thủ tục gia hạn thẻ BHYT năm 2013
55 Danh mục công việc, nghề nặng nhọc, độc hại (tài liệu tham khảo)
56 Thông báo về tính thời gian hưởng trợ cấp thai sản
57 Thông Báo điều chỉnh chức danh trên sổ BHXH
58 Thông báo đến đơn vị khối YN
59 Hướng dẫn tạm thời điều chỉnh chức danh, công việc nặng nhọc
60 Hướng dẫn lập hồ sơ hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức
61 Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV 2012 - 2013
62 Thông báo về một số lưu ý về nộp hồ sơ
63 Văn bản số 2437 về cấp lại sổ mất
64 Hệ thống Bảng kê hồ sơ mới (áp dụng từ ngày 02/05/2012) - file Word và Excel
65 Nghị định số 92 về xử phạt trong lĩnh vực BHYT
66 Mau_D02-TS, Mau D02b-TS trong Văn bản 555 (tham khảo)
67 Văn bản số 555/BHXH-THU
68 Danh bạ điện thoại - BHXH quận Bình Tân
69 Thông báo về một số qui định mới (KHẨN, xem file đính kèm)
70 Thông báo mời dự Hội nghị phổ biến pháp luật lao động, BHXH, BHYT (KHẨN, xem TB đính kèm)
71 Thông báo về mức phạt chưa đóng, chậm đóng BHXH áp dụng từ 01/01/2012
72 Thông báo về thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định 132
73 Thông báo về thay đổi mức đóng BHXH từ tháng 01/2012
74 Mẫu C45 gia hạn thẻ
75 Tờ khai đăng ký tham gia BHXH lần đầu.
76 Thông báo điều chỉnh lương từ tháng 10/2011 theo Nghj Định 70/2011/NĐ-CP
77 Bảng kê áp dụng tháng 08/2011 và các mẫu biểu
78 Bổ sung tiêu thức "Dân tộc" trên mẫu 01a-TBH mới
79 Bang ke ho so va mau bieu 01a (MOI) áp dụng từ T8/2011
80 Thông báo và thay đổi số tài khoản chuyên thu và hướng dẫn nghiệp vụ
81 Danh muc noi KCB nam 2011
82 Thông báo về gia hạn thẻ 2011
83 Thông báo KHẨN về khóa sổ tháng 12/2009
84 Mẫu biểu thu BHYT học sinh - sinh viên áp dụng trong năm học 2010 - 2011
85 BẢNG KÊ HỒ SƠ
86 THONG BAO TAP HUAN DOANH NGHIEP
87 Thông báo vể thay đổi giờ làm việc của BHXH quận.
88 Mau tam ung kinh phi chi om dau, thai san.
89 Thông báo khẩn về thủ tục chốt sổ phát sinh từ 01/01/2010
90 Văn bản qui định về tạm thu BHYT của người tham gia nghỉ thai sản
91 Thong bao ve nhan tien om dau, thai san qui 4/2009
92 CV 3104/BHXH-PTHU (V/v h­ướng dẫn bổ sung BHYT)
93 Van ban qui dinh dieu chinh luong toi thieu vung tu 01/01/2010
94 VB 3621-Những qui định mới cần biết áp dụng từ ngày 01/01/2010
95 Tài liệu tập huấn Luật BHYT (mới)
96 Danh sach ma benh vien, ma tinh
97 Thông báo về bổ sung mã đối tượng tham gia BHYT
98 VanbanveBHYT
99 ThongtinveBHXHBinhTan
100 Danh sách khám chữa bệnh áp dụng từ 01/10/2009
101 Mẫu biểu mới áp dụng từ kỳ báo cáo tháng 9/09
102 TB ve BHYT tu ngay 01/10/2009
103 TB MOI
Thông báo từ cổng thông tin IMS
STT Thông báo
1 (03/5/2013): IMS đã bổ sung chức năng reset mật khẩu cho người sử dụng. (04/10/2013)
2 Hướng dẫn đăng nhập (05/10/2013)
3 Hướng dẫn xem số liệu trong hệ thống IMS (04/06/2014)
  • Trực tuyến : 145
  • Trong ngày: 1,945
  • Tháng này: 141,025
  • Tất cả : 2,735,393