Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
Đơn vị BHXH 
Số liệu đóng BHXH (C12 tháng - quý)
STT Tiêu đề Thời gian đưa lên Tập tin đính kèm
1 Số liệu C12 TS quý 4/2013 13/01/2014 Đăng nhập để xem
2 Số liệu C12 TS tháng 11/2013 06/12/2013 Đăng nhập để xem
3 Số liệu C12 TS tháng 10/2013 07/11/2013 Đăng nhập để xem
4 Số liệu C71 quý 3/2013 05/11/2013 Đăng nhập để xem
5 Số liệu C12 TS quý 3/2013 11/10/2013 Đăng nhập để xem
6 Số liệu C12 TS tháng 8/2013 17/09/2013 Đăng nhập để xem
7 Số liệu C12 TS tháng 7/2013 20/08/2013 Đăng nhập để xem
8 Số liệu C71 quý 2/2013 11/07/2013 Đăng nhập để xem
9 Số liệu C12 TS quý 2/2013 11/07/2013 Đăng nhập để xem
10 Số liệu C71 quý 1/2013 19/06/2013 Đăng nhập để xem
11 Số liệu C12 TS tháng 5/2013 08/06/2013 Đăng nhập để xem
12 Số liệu C12 TS tháng 4/2013 10/05/2013 Đăng nhập để xem
13 Số liệu C12 TS quý 1/2013 16/04/2013 Đăng nhập để xem
14 Số liệu C12 TS tháng 2/2013 15/03/2013 Đăng nhập để xem
15 Số liệu C12 TS tháng 1/2013 26/02/2013 Đăng nhập để xem
16 Số liệu C71 quý 4/2012 21/01/2013 Đăng nhập để xem
17 Số liệu C12 TS quý 4/2012 05/01/2013 Đăng nhập để xem
18 Số liệu C12 TS tháng 11/2012 08/12/2012 Đăng nhập để xem
19 Số liệu C71 quý 3/2012 13/11/2012 Đăng nhập để xem
20 Số liệu C12 TS quý 3/2012 13/11/2012 Đăng nhập để xem
21 Số liệu C12 TS tháng 10/2012 12/11/2012 Đăng nhập để xem
22 Số liệu C12 TS tháng 8/2012 17/09/2012 Đăng nhập để xem
23 Số liệu C12 TS tháng 7/2012 17/09/2012 Đăng nhập để xem
24 Số liệu C71 quý 2/2012 09/07/2012 Đăng nhập để xem
25 Số liệu C12 TS quý 2/2012 09/07/2012 Đăng nhập để xem
26 Số liệu C12 TS tháng 5/2012 28/06/2012 Đăng nhập để xem
27 Số liệu C71 quý 1/2012 19/04/2012 Đăng nhập để xem
28 Số liệu 08 quý 1/2012 19/04/2012 Đăng nhập để xem
29 Số liệu 08 tháng 2/2012 09/03/2012 Đăng nhập để xem
30 Số liệu 08 tháng 1/2012 13/02/2012 Đăng nhập để xem
31 Số liệu 08 quý 4/2011 09/01/2012 Đăng nhập để xem
32 Số liệu 08 tháng 10/2011 28/11/2011 Đăng nhập để xem
33 Số liệu C71 quý 3/2011 25/10/2011 Đăng nhập để xem
34 Số liệu 08 quý 3/2011 25/10/2011 Đăng nhập để xem
35 Số liệu C71 quý 2/2011 06/07/2011 Đăng nhập để xem
36 Số liệu 08 quý 2/2011 06/07/2011 Đăng nhập để xem
37 Số liệu 08 tháng 5/2011 14/06/2011 Đăng nhập để xem
38 Số liệu 08 tháng 4/2011 16/05/2011 Đăng nhập để xem
39 Số liệu C71 quý 1/2011 22/04/2011 Đăng nhập để xem
40 Số liệu 08 quý 1/2011 22/04/2011 Đăng nhập để xem
41 Số liệu 08 tháng 1/2011 15/02/2011 Đăng nhập để xem
42 Số liệu 08 quý 4/2010 12/01/2011 Đăng nhập để xem
43 Số liệu 08 tháng 11/2010 09/12/2010 Đăng nhập để xem
44 Số liệu 08 tháng 10/2010 30/10/2010 Đăng nhập để xem
45 Số liệu C71 quý 3/2010 22/10/2010 Đăng nhập để xem
46 Số liệu 08 quý 3/2010 19/10/2010 Đăng nhập để xem
Thông báo từ BHXH
STT Thông báo
1 Thông báo mới về việc thu hồi thẻ BHYT khi báo giảm lao động
2 thông báo thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2013
3 thông báo đóng BHYT cho lao động người nước ngoài
4 Thông báo danh bạ điện thoại
5 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU 2014 cho đối tượng tỉnh, thành phố khác
6 Thông báo thay đổi tỷ lệ đóng BHXH năm 2014, mức lương tối thiểu vùng mới
7 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ IN SỔ BHXH NĂM 2013
8 Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2013
9 Bổ sung hướng dẫn gộp sổ đối với người lao động có nhiều sổ BHXH
10 Thông báo về việc dời địa điểm trụ sở làm việc
11 tăng thêm thời gian giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH
12 hướng dẫn thực hiện việc thay đổi biểu mẫu hưởng các chế độ BHXH
13 Thông báo thay đổi các biểu mẫu giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức PHSK
14 Danh Sách Đăng ký KCB BĐ Trong Q-IV
15 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SỔ BHXH
16 DANH SÁCH NHẬN ĐĂNG KÝ KCB TRONG THÁNG 9-2013
17 V/v Phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sổ BHXH
18 V/v Đăng ký KCB ban đầu cho thẻ có giá trị từ 01/07/2013
19 Thông báo về việc nộp hồ sơ kèm file dữ liệu
20 Thông báo thay đổi địa chỉ gửi file dữ liệu báo cáo BHXH
21 Thay đổi thời gian lập hồ sơ quyết toán hai chế độ BHXH
22 Hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu chung mới từ ngày 01/07/2013
23 Trả lời vướng mắc thực hiện chế độ thai sản
24 Hướng dẫn lập danh sách đề nghị hưởng các chế độ ngắn hạn
25 thông báo quy định về việc giải quyết chế độ thai sản 6 tháng
26 Danh mục mã ngành nghề, công việc nặng nhọc độc hại
27 CV 1068 hướng dẫn bổ sung việc cấp, thu hồi thẻ bhyt
28 V/v thực hiện quyết toán chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức của NLĐ
29 thong bao ve viec dieu chinh thong tin nhan than, chuc danh cong viec, muc luong bhxh, bhyt, bhtn
30 thông báo thay đổi mẫu C65 chế độ ốm đau gửi các đơn vị sử dụng lao động từ ngày 01/01/2013
31 Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2013
32 Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT theo MLTT vùng mới
33 thông báo các Đv SDLĐ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN
34 Thông báo về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2013
35 Thông báo về việc tính thời gian nghỉ hường trợ cấp thai sản
36 Thông báo về việc giải quyết chế độ có yếu tố nặng nhọc
37 ty gia ngoai te 6 thang cuoi nam
38 GIA HẠN VÀ CẤP THẺ MỚI
39 HD TRAO ĐỔI DỮ LIỆU VÀ XEM SỐ LIỆU BHXH HÀNG THÁNG-QUÝ
40 HD điều chỉnh nhân thân trên sổ BHXH và lập hồ sơ cấp mất sổ
41 Kính mời các đơn vị lấy số liệu thông báo quý, chi ốm đau thai sản quý(c71) quý 2/2012 tại mục Xem số liệu-thông báo kết quả đóng
42 DM DV dong BHYT LD nguoi NN
43 Danh muc don vi co von DTNN chuyen ve cu chi tu ngay 01/07/2012
44 kính gửi các trường học trên đị bàn củ chi
45 thu bhxh,bhyt,bhtn theo mức lương tối thiểu 1.050.000 đ từ 01/05/2012
46 k mời các đơn vị thực hiện (phiếu giao nhận hồ sơ)áp dụng từ 01/05/2012
47 hd tinh lai truy thu
48 thông báo các ĐVSD về thu BHXH, BHYT, BHTN cấp sổ thẻ áp dụng từ 01/04/2012
49 thong bao thay doi ty le dong bhxh
50 thông báo bổ sung thông tin địa chỉ hộ khẩu để in sổ bhxh
51 thông báo mức đóng BHXH áp dụng từ 01/01/2012
52 các đơn vị SDLĐ xem số liệu đóng BHXH
53 hướng dẫn tính lãi chậm nộp
54 biểu mẫu thu
55 khi nộp hồ sơ các đơn vị phải nộp theo từng loại bảng kê
56 các văn bản hướng dẫn Thông báo các đơn vị sử dụng lao động
57 BIỂU MẪU THU
58 HƯỚNG DẪN CÁC ĐƠN VỊ MỨC TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN NĂM 2011
59 gui cac don vi sdld
60 bảng kê mẫu bhxh
61 Gửi các cơ quan, đơn vị SDLĐ khẩn trương thực hiện
62 file cài đặt để đọc văn bản dạng pdf- gửi các đơn vị sdlđ
63 Từ 01/05/2010 tăng lương tối thiểu chung 730.000 đ - Gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn
64 Từ 01/01/2010 mức lương tối thiểu vùng Củ Chi là 880.000 đ- Gửi các đơn vị sử dụng lao động
65 Quyết Toán Q3/2009 Các đơn vị Ngoài Quốc Doanh
66 Đề nghị các Đơn vị SDLĐ phối hợp nhập,xử lý dữ liệu BHXH
67 Hướng dẫn các đơn vị SDLĐ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp
68 Văn bản Thu BHXH, BHYT, BHTN gửi các đơn vị
69 Gửi các đv đăng ký đóng bhxh mới
Thông báo từ cổng thông tin IMS
STT Thông báo
1 (03/5/2013): IMS đã bổ sung chức năng reset mật khẩu cho người sử dụng. (04/10/2013)
2 Hướng dẫn đăng nhập (05/10/2013)
3 Hướng dẫn xem số liệu trong hệ thống IMS (04/06/2014)
  • Trực tuyến : 450
  • Trong ngày: 1,574
  • Tháng này: 140,654
  • Tất cả : 2,735,022