Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
Đơn vị BHXH 
Số liệu đóng BHXH (C12 tháng - quý)
STT Tiêu đề Thời gian đưa lên Tập tin đính kèm
1 Số liệu C12 TS quý 1/2014 28/04/2014 Đăng nhập để xem
2 Số liệu C12 TS tháng 2/2014 06/03/2014 Đăng nhập để xem
3 Số liệu C12 TS tháng 1/2014 12/02/2014 Đăng nhập để xem
4 Số liệu C12 TS quý 4/2013 14/01/2014 Đăng nhập để xem
5 Số liệu C12 TS tháng 11/2013 06/12/2013 Đăng nhập để xem
6 Số liệu C12 TS tháng 10/2013 12/11/2013 Đăng nhập để xem
7 Số liệu C12 TS quý 3/2013 09/10/2013 Đăng nhập để xem
8 Số liệu C12 TS tháng 8/2013 03/09/2013 Đăng nhập để xem
9 Số liệu C12 TS tháng 7/2013 06/08/2013 Đăng nhập để xem
10 Số liệu C12 TS quý 2/2013 16/07/2013 Đăng nhập để xem
11 Số liệu C12 TS tháng 5/2013 05/06/2013 Đăng nhập để xem
12 Số liệu C12 TS tháng 4/2013 14/05/2013 Đăng nhập để xem
13 Số liệu C12 TS quý 1/2013 26/04/2013 Đăng nhập để xem
14 Số liệu C12 TS tháng 2/2013 05/03/2013 Đăng nhập để xem
15 Số liệu C12 TS tháng 1/2013 05/02/2013 Đăng nhập để xem
16 Số liệu C12 TS quý 4/2012 22/01/2013 Đăng nhập để xem
17 Số liệu C12 TS tháng 11/2012 03/12/2012 Đăng nhập để xem
18 Số liệu C12 TS tháng 10/2012 06/11/2012 Đăng nhập để xem
19 Số liệu C12 TS quý 3/2012 23/10/2012 Đăng nhập để xem
20 Số liệu C12 TS tháng 8/2012 10/09/2012 Đăng nhập để xem
21 Số liệu C12 TS tháng 7/2012 06/08/2012 Đăng nhập để xem
22 Số liệu C12 TS quý 2/2012 23/07/2012 Đăng nhập để xem
23 Số liệu 08 tháng 5/2012 04/06/2012 Đăng nhập để xem
24 Số liệu 08 tháng 4/2012 03/05/2012 Đăng nhập để xem
25 Số liệu 08 quý 1/2012 16/04/2012 Đăng nhập để xem
26 Số liệu 08 tháng 2/2012 02/03/2012 Đăng nhập để xem
27 Số liệu 08 tháng 1/2012 03/02/2012 Đăng nhập để xem
28 Số liệu C71 quý 4/2011 01/02/2012 Đăng nhập để xem
29 Số liệu 08 quý 4/2011 01/02/2012 Đăng nhập để xem
30 Số liệu 08 tháng 11/2011 25/11/2011 Đăng nhập để xem
31 Số liệu C71 quý 3/2011 03/11/2011 Đăng nhập để xem
32 Số liệu 08 tháng 10/2011 03/11/2011 Đăng nhập để xem
33 Số liệu 08 quý 3/2011 21/10/2011 Đăng nhập để xem
34 Số liệu 08 tháng 8/2011 05/09/2011 Đăng nhập để xem
35 Số liệu 08 tháng 7/2011 16/08/2011 Đăng nhập để xem
36 Số liệu 08 quý 2/2011 12/07/2011 Đăng nhập để xem
37 Số liệu 08 tháng 5/2011 10/06/2011 Đăng nhập để xem
38 Số liệu 08 tháng 4/2011 18/05/2011 Đăng nhập để xem
Thông báo từ BHXH
STT Thông báo
1 Hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi thẻ BHYT
2 Thông Báo bổ xung thu hồi thẻ BHYT
3 Công Văn 1655 - Về việc đăng ký thẻ BHYT ban đầu tại các cơ sở KCB Quí III/2014
4 Quyết định số 01 03/01/2014 áp dụng kể từ ngày 01/06/2014
5 CV 1418
6 DS Khám Chữa bệnh ban đầu bổ sung từ 10/04/2014
7 Công Văn 642 V/v Đăng ký khám chửa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT
8 Công Văn 719 V/v Phát hành thẻ BHYT đăng ký ban đầu tại các cơ sở KCB vượt định mức
9 Công Văn 811 V/v Nhận thông báo quyết toán chi các chế độ BHXH qua IBHXH
10 Hướng dẫn - Cách lập tài khoản mã vạch trên phầm mềm IBHXH
11 Hướng dẫn - Nhận thông báo kết quả đóng, quyết toán chi các chế độ BHXH
12 [ HƯỚNG DẪN - LẬP HỒ SƠ BHXH CÓ MÃ VẠCH ]
13 [ 332/BHXH-NVGD1 ] - BỔ SUNG THÊM NƠI ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU QUÝ 1/2014
14 [ 09/TB-BHXH ] THÔNG BÁO SỐ 09 VỀ VIỆC CẬP NHẬT DANH MỤC BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY
15 [ QUYẾT TOÁN QUÝ 4/2013 - ĐỐI CHIẾU MẪU C71-HD ] - CÁC ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IBHXH ĐÃ CÓ THỂ XEM MẪU C71-HD - QUYẾT TOÁN CHI CÁC CHẾ ĐỘ BHXH
16 [ KẾT QUẢ ĐÓNG QUÝ 4/2013 ] - ĐƠN VỊ CÓ THỂ XEM KẾT QUẢ ĐÓNG QUÝ 4/2013
17 [ 5010/BHXH-THU ] - V/V THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐÓNG BHYT CHO NLĐ NƯỚC NGOÀI
18 [ 4892/BHXH-THU ] - V/V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÓNG BHXH, BHYT THEO MLTT VÙNG MỚI NĂM 2014 ( THEO NĐ 182/2013/NĐ-CP)
19 [ 4905/BHXH-NVGD1 ] - DANH MỤC NƠI ĐĂNG KÝ KCB BAN DẦU QUÝ 1/2014
20 [ 4837/TB-BHXH ] VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
21 [ KẾT QUẢ ĐÓNG THÁNG 11-2013 ] - ĐƠN VỊ CÓ THỂ XEM KẾT QUẢ ĐÓNG THÁNG 11/2013
22 [ 306/BHXH - HƯỚNG DẪN ] - CÁCH GHI MẪU SỐ C70a-HD - DS THAN TOÁN CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, NGHỈ DS PHSK
23 [ 4673/TB-BHXH ] - V/V THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐÓNG BHXH-BHYT CHO NLĐ NĂM 2013
24 [ HƯỚNG DẪN - GỘP SỔ PGNHS 304] - HƯỚNG DẪN ĐƠN VỊ LẬP HỒ SƠ GỘP SỔ CHO NLĐ CÓ NHIỀU SỔ (PGNHS 304)
25 [ 4506/TB-BHXH ] - CÔNG BỐ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐV SDLĐ
26 [ KẾT QUẢ ĐÓNG THÁNG 10-2013 ] - ĐƠN VỊ CÓ THỂ XEM KẾT QUẢ ĐÓNG THÁNG 10/2013
27 [ 4433 /BHXH-CĐBHXH ] - V/V GIẢI QUYẾT CÁC CĐBHXH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG 1.050.000 đồng
28 [ PGNHS - 4240/TB-BHXH ] - V/V ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH TNHS VÀ PGNHS (MẪU CĐBHXH) TỪ 05/11/2013
29 [ 3970 - DM KCB THÁNG 10/2013 ] - CV3970 V/V ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU TỪ THÁNG 10/2013
30 [ 4034/BHXH-CĐBHXH ] V/V THAY ĐỔI BIỂM MẪU GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH (MẪU C66,C67,C68,C69,C70 CŨ - KHÔNG SỬ DỤNG SAU 30/10/2013 )
31 [ 3840/BHXH-CNTT ] - V/V THỰC HIỆN LẬP THỦ TỤC BHXH TRÊN PHẦN MỀM IBHXH
32 [ KẾT QUẢ ĐÓNG QUÝ 3/2013 ] - ĐƠN VỊ CÓ THỂ XEM KẾT QUẢ ĐÓNG QUÝ 3/2013
33 [ 3675/BHXH-CĐBHXH ] - V/V RÀ SOÁT HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP BHXH ML TẠI ĐƠN VỊ THAM GIA BHXH
34 [ 202/HD - HƯỚNG DẪN ] - CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ HƯỞNG BHXH CÓ DÁN ẢNH ( ĐẠI LÝ CHI TRẢ 11 PHƯỜNG )
35 [ 201/HD - HƯỚNG DẪN ] - V/V GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC DO ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ SAI LỆCH NGÀY NGHỈ HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN CỦA NLĐ
36 [ 3367/BHXH-THU ] - ĐỀ NGHỊ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ NLĐ GỘP SỔ TRONG TRƯỜNG HỢP NLĐ CÓ NHIỀU SỔ BHXH
37 [ 3390 - DM KCB THÁNG 09/2013 ] - CV 2870 V/V ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU TỪ THÁNG 09/2013
38 [ ĐƠN VỊ MỚI ] - BỘ HỒ SƠ HƯỚNG DẪN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH LẦN ĐẦU VÀ ĐƠN VỊ CHUYỂN ĐỊA BÀN
39 [ 3195/BHXH-THU ] - V/V GIẢI QUYẾT THU HỒI THẺ BHYT CỦA NLĐ CHUYỂN CÔNG TÁC TRONG ĐV HCSN
40 [ 3194/BHXH-THU ] - V/V HD NGHIỆP VỤ THU & CẤP THẺ BHYT TỰ NGUYỆN
41 [ PGNHS - 3076/TB-BHXH ] - V/V SỬA ĐỔI BỔ SUNG PGNHS LOẠI 3 - SỔ BHXH ( 301, 321, 303, 305, 306 VÀ 315)
42 [ 2899/BHXH-THU ] - THAY ĐỔI MẪU D02-TS (23 CỘT)- hướng dẫn kê khai, điều chỉnh chức danh công việc trong Hồ sơ thu BHXH, BHYT.
43 [ ĐƠN VỊ NỢ BHXH ] - DANH SÁCH ĐƠN VỊ NỢ BHXH - TÍNH ĐẾN 26/07/2013
44 [ 2609 /BHXH ] - CẤP LẠI SỔ DO MẤT - 2609 HD TIẾP THEO CV 1509 V/V XỬ LÝ VI PHẠM TRONG VIỆC MẤT SỔ, MƯỢN HỒ SƠ
45 [ KẾT QUẢ ĐÓNG QUÝ 2-2013 ] - ĐƠN VỊ CÓ THỂ XEM KẾT QUẢ ĐÓNG QUÝ 2/2013
46 [$$ HOT LINE $$ ] - THIẾT LẬP HỆ THỐNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA TỔ CHỨC, CÔNG DÂN
47 [98- THÔNG BÁO ] - SỐ 98/BHXH-CST_ V/V NHẬN TỜ BÌA SỔ BHXH NĂM 2011-2012
48 [1509- THÔNG BÁO ] - SỐ 1509/TB-BHXH- V/V CẤP LẠI SỔ BHXH DO MẤT, HỎNG HOẶC MƯỢN HỒ SƠ NGƯỜI KHÁC THAM GIA BHXH
49 [ THÔNG BÁO ] ĐV CÓ THỂ XEM THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG THÁNG 04/2013
50 [ 81 - HD ] - HD 81/HD-BHXH V/V THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THAI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
51 [ĐƠN VỊ MỚI] - BỘ HỒ SƠ HƯỚNG DẪN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ MỚI LẦN ĐẦU 2013
52 [ 200 - HƯỚNG DẪN CĐCS ] -CV 200- HƯỚNG DẪN GHI CÁC MẪU BIỂU CHẾ ĐỘ BHXH (NHẮC LẠI...)
53 [ THÔNG BÁO ] - ĐƠN VỊ CÓ THỂ XEM KẾT QUẢ ĐÓNG QUÝ 1/2013
54 [ PGNHS - CĐCS 11/03/2013 ] - QĐ 114/QĐ-BHXH__THAY ĐỔI NỘI DUNG PGNHS CHẾ ĐỘ BHXH (PGNHS LOẠI 6)
55 [1068 /BHXH-THU] - SỐ 1068/BHXH-THU - V/V HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VIỆC CẤP THẺ BHYT CHO NLĐ___NGÀY THỰC HIỆN: 22/04/2013
56 [ THÔNG BÁO ] - NƠI NHẬN TRỢ CẤP BHTN -->TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12
57 [ THÔNG BÁO ] - LÃI SUẤT TÍNH LÃI CHẬM ĐÓNG, TRUY ĐÓNG BHXH, BHTN (ÁP DỤNG TỪ 01/01/2013)
58 [788- THÔNG BÁO ] - SỐ 788/BHXH-CST - V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỮ LIỆU SAU KHI ĐỐI CHIẾU MẪU C13-TS VÀ NHẬN TÚI ĐỰNG SỔ
59 [ THÔNG BÁO ] - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ IN C13 NĂM 2012 - ĐỢT 4 ( và các đợt 1 - 2 - 3)
60 [5367- THÔNG BÁO ] CV 5376/BHXH-THU V/V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÓNG BHXH, BHYT THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG MỚI 2013
61 [ THÔNG BÁO ] - V/V ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ SDLĐ LIÊN HỆ BHXH Q.12 NHẬN SỔ BHXH CHO NLĐ TĂNG MỚI
62 [ THÔNG BÁO ] -* TỔNG HỢP * DANH SÁCH CẤP SỔ BHXH CHO NLĐ KHI TĂNG MỚI (TỪ ĐỢT 01 -->ĐỢT 11-Đợt cuối)
63 [ PGNHS - 15/10/2012 ] V/V ĐIỀU CHỈNH VÀ ÁP DỤNG MẪU PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ MỚI TỪ NGÀY 15/10/2012
64 [ 191 /TB-BHXH ] - V/V ĐIỀU CHỈNH CHỨC DANH NGHỀ TRÊN SỔ BHXH
65 [2437 - HD PGNHS 305]- SỐ 2437/BHXH-CST: V/V LẬP HỒ SƠ CẤP LẠI SỔ BHXH DO MẤT
66 [ 116 ] - SỐ 116 - V/V NLĐ NƯỚC NGOÀI THAM GIA BHYT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU TẠI BV TUYẾN TỈNH
67 [ 1806 /BHXH-THU ] -1806/BHXH-THU ngày 22/5/2012 _V/V HƯỚNG DẪN PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO
68 [ THÔNG BÁO ] - SỐ 45/TB-BHXH - V/V HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN NGHIỆP VỤ BHXH, BHYT, BHTN
69 [ THÔNG BÁO ] - SỐ 27/BHXH - V/V ĐIỀU CHỈNH GIỜ LÀM VIỆC
70 [ HƯỚNG DẪN ] - SỐ 555/BHXH-PTHU_HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QĐ 1111/QĐ-BHXH (THỜI GIAN ÁP DỤNG: 01/04/2012)
71 [ QUYẾT ĐỊNH ] - SỐ 1111/QĐ-BHXH - V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THU BHXH, BHYT;
Thông báo từ cổng thông tin IMS
STT Thông báo
1 (03/5/2013): IMS đã bổ sung chức năng reset mật khẩu cho người sử dụng. (04/10/2013)
2 Hướng dẫn đăng nhập (05/10/2013)
3 Hướng dẫn xem số liệu trong hệ thống IMS (04/06/2014)
  • Trực tuyến : 197
  • Trong ngày: 383
  • Tháng này: 143,044
  • Tất cả : 2,737,412